Duitsland-Nederland

Internationale samenwerking


De intensieve zakelijke relatie tussen Duitsland en Nederland vormt een stabiele basis voor het dienstenaanbod van HollandText. Het totale handelsvolume tussen Duitsland en Nederland behoort tot een van de hoogste ter wereld. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Berlijn deden onderzoek naar het image van Nederland in Duitsland. Het onderzoek, met als titel Das Bild der Wirtschaftsnation Niederlande in Deutschland neemt de zakelijke relatie tussen beide landen nauwkeurig onder de loep. De studie beschrijft de visie van Duitse politici, economen en wetenschappers en doet uitgebreid verslag van het beeld van Nederland. HollandText biedt u hier een samenvatting van de resultaten van de studie. Zodat ook u de kansen (en risico’s) van een Duits Nederlandse samenwerking leert kennen.

Belangrijke vraagstukken uit de studie zijn:
– Wat is het algemene image van Nederland?
– Wat is de bekendheid en relevantie van Nederlandse topsectoren?
– Welke kansen biedt de intensivering van de samenwerking?
– Wat zijn potentiële activiteiten en communicatiemiddelen om de doelgroepen te bereiken?

Relatie Duitsland Nederland: kansen benutten

Het onderzoek benadrukt de intensieve economische relatie tussen de beide landen. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat er nog ruimte is voor verbeteringen. Duitse partners zijn zich vaak niet bewust van het enorme belang van de economische relatie in vergelijking tot andere internationale samenwerkingsverbanden. De economie van Nederland is niet goed zichtbaar op het internationale toneel. De bekendheid van Nederlandse topsectoren laat dan ook te wensen over. De deelnemers aan het onderzoek gaven aan dat ze bij Nederland in de eerste instantie aan de agrarische sector, logistiek/transport en de watersector denken. Nederland beschikt over te weinig onderscheidend vermogen. Zo zijn er vrijwel geen boegbeelden die de Nederlandse economie en wetenschap kenmerken. Een uitzondering hierop vormt Phillips.


Nederland als ideale partner

Ook wanneer Duitsland zich in geringe mate bewust is van het belang van Nederland, zijn de deelnemers aan de studie toch zeer positief over hun Nederlandse zakenpartners. Nederlanders staan bekend als:

– sympathiek
– gemakkelijk in de omgang
– toegankelijk
– modern

De hierboven genoemde eigenschappen maken Nederland tot een ideale partner. Er zijn echter ook struikelblokken die de samenwerking negatief kunnen beïnvloeden. Terwijl bijvoorbeeld een Duitse partner veel waarde hecht aan het kwaliteitsmanagement (certificatie, controlling), staat bij de Nederlanders de ‘can do’-mentaliteit centraal. Nederlanders proberen liever gewoon iets uit.

Aanbevelingen

Het onderzoek heeft voor Nederland verschillende adviezen opgesteld om de relatie tussen Duitsland en Nederland te verbeteren en te intensiveren. De adviezen zijn:
1. Verbetering van zichtbaarheid. De studie brengt aan Nederland het advies uit om meer te investeren in netwerken en communicatie. Nederland dient meer in de focus te treden. Voor Nederlandse politici en handelsvertegenwoordigers bieden beurzen en congressen een belangrijk platform om het land te vertegenwoordigen.
2. Doelgerichte matchmaking. Een uitstekend voorbeeld voor een matchmaking-evenement is het jaarlijks terugkerende Grenzeloos. Bij dit evenement staan matchmaking en netwerking tussen Noord-Nederland en het noorden van Duitsland centraal. Ook de Duits-Nederlandse handelskamer zet zich actief in voor het verbeteren en intensiveren van Duits-Nederlandse handelsactiviteiten. De handelskamer organiseert bijvoorbeeld zakelijke reizen naar Nederland. Duitse ondernemers kunnen zo Nederlandse topsectoren leren kennen.
3. Zuid-Duitsland is een deelstaat die uitstekende kansen biedt voor de Nederlandse export. Volgens de studie bieden strategische coöperaties tussen de beide landen een interessante mogelijkheid om samen nieuwe markten te ontdekken (Azië bijvoorbeeld).

Toekomst

Op de lange termijn adviseert de studie:
1. Vorming van clusters. In Nederland ontbreken er clusters of zijn deze niet goed zichtbaar. Duitsland geeft de voorkeur aan vergelijkbare structuren zoals die in het eigen land bestaan.
2. Nationale branding. Nederland is zeer internationaal georiënteerd. Voor een branding op nationaal niveau is er een nieuwe manier van denken nodig. Deze vorming van een nationale branding is goed mogelijk, want Nederlanders onderscheiden zich(vanuit Duits oogpunt gezien) omdat ze liberaal, sociaal en pragmatisch zijn.

Kansen voor Duitsland-Nederland

Nederlanders hebben een positief image, wat een goede basis vormt voor de intensivering van de zakelijke relatie tussen Duitsland en Nederland. Een kijkje over de grens biedt voor veel ondernemers interessante kansen. U wilt meer lezen over dit interessante thema? De complete studie vindt u hier.